ศัพท์ทาง ทัศน ศิลป์ 50 คํา

ศัพท์ทาง ทัศน ศิลป์ 50 คํา

ยินดีต้อนรับสู่โลกของศิลปะและความคิดทางทัศนศิลป์! การที่คุณเข้าสู่หน้านี้หมายถึงคุณกำลังสนใจใน ศัพท์ทาง ทัศน ศิลป์ 50 คํา  ที่น่าสนใจและนำมาใช้ในการพูดคุยและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของศิลปะในมิติทางทัศนศิลป์.

ในโลกของศิลปะและวิจัยทางทัศนศิลป์ ศัพท์ทางทัศนศิลป์100คําพร้อมความหมาย เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเข้าใจและวิเคราะห์ผลงานศิลปะในระดับลึกซึ้งมากขึ้น ศัพท์ทางทัศนศิลป์ที่คุณจะพบในบทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถพูดคุยเรื่องศิลปะอย่างถูกต้องและมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างผลงานศิลปะของศิลปินได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น ต่อไปเราจะเริ่มต้นพูดถึงคำศัพท์ทางทัศนศิลป์ 50 คำที่น่าสนใจและมีความสำคัญในโลกของศิลปะและการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินในมิติทางทัศนศิลป์

ศัพท์ทางทัศนศิลป์

ศัพท์ทาง ทัศน ศิลป์ 1-10

ศัพท์ทางทัศนศิลป์

 1. สัณฐาน (Composition): สัณฐานในศิลปะหมายถึงวิธีการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ในผลงาน เพื่อให้มีความสมดุลและความสัมพันธ์ที่เหมาะสม การสร้างสัณฐานที่ดีช่วยให้ผลงานมีความสมบูรณ์และมีความเสมอภาค.

 2. รายละเอียด (Details): รายละเอียดในผลงานศิลปะหมายถึงส่วนย่อย ๆ หรือข้อมูลที่มีอยู่ในผลงาน เพื่อเพิ่มความคมชัดและความเป็นเอกลักษณ์ในผลงาน.

 3. แสงและเงา (Light and Shadow): การใช้แสงและเงาในผลงานเพื่อสร้างลักษณะที่สมจริงและความลึกลับในศิลปะ การเรียนรู้การจัดแสงและเงาเป็นสิ่งสำคัญในการวาดและสร้างผลงานที่มีคุณภาพ.

 4. สีสัน (Color): สีสันมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้สึกและบรรยากาศในผลงานศิลปะ การเรียนรู้เรื่องสีสันและวิธีการผสมสีเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผลงานศิลปะที่มีอิทธิพล.

 5. ลักษณะการวาด (Drawing Technique): การทรงจำวิธีการวาดและใช้เทคนิคในการสร้างภาพ ปฏิบัติและฝึกฝนเทคนิคการวาดช่วยให้ศิลปินพัฒนาทักษะในการสร้างผลงาน.

 6. มุมมอง (Perspective): มุมมองในศิลปะหมายถึงมุมมองที่ผู้ชมมองโลก มุมมองมีบทบาทสำคัญในการเลือกที่จะนำเสนอความรู้สึกและข้อคิดของศิลปินในผลงาน.

 7. การสื่อสารความรู้สึก (Emotional Expression): การใช้ภาพหรือรูปแบบในผลงานศิลปะเพื่อสื่อถึงความรู้สึกของศิลปิน ความรู้สึกอาจเป็นความสุข ความเศร้า หรืออื่น ๆ และมักถูกแสดงผ่านสีสันและรูปลักษณ์.

 8. นิรันดร (Symbolism): การใช้สัญลักษณ์ในผลงานศิลปะเพื่อแสดงความรู้สึกและความหมายที่ลึกซึ้ง สัญลักษณ์สามารถถูกใช้เพื่อการสื่อความหมายทางวรรณคดีหรือการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนตัวของศิลปิน.

 9. อารมณ์ (Mood): อารมณ์และบรรยากาศที่สร้างขึ้นในผลงานศิลปะมีความสำคัญในการแสดงความรู้สึก อารมณ์อาจเป็นรูปแบบของอารมณ์ทางสีสันและการใช้แสงและเงา.

 10. ลักษณะสไตล์ (Style): สไตล์ในศิลปะหมายถึงลักษณะเฉพาะที่แยกแยะผลงานศิลปะของศิลปิน สไตล์สามารถแสดงความเป็นตัวตนและความเฉพาะเจาะจงของศิลปินในผลงานของเขาหรือเธอ.

ศัพท์ทาง ทัศน ศิลป์ 11-20

ศัพท์ทางทัศนศิลป์ พร้อมความหมาย

 1. กระบวนการสร้าง (Creative Process): กระบวนการที่ศิลปินใช้ในการสร้างผลงานศิลปะ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การแรงงานทางกิจกรรมคิดค้นแรงบันดาลใจ การวางแผนการสร้าง การทดลอง และการสร้างผลงานสมบูรณ์.

 2. ศิลปิน (Artist): ผู้สร้างผลงานศิลปะ ซึ่งมีความสามารถในการแสดงความรู้สึกและความคิดผ่านผลงานศิลปะของตนเอง ศิลปินมีความหลากหลายในสไตล์และสื่อที่เลือกใช้.

 3. ภาพวาด (Painting): การสร้างผลงานศิลปะโดยใช้สีที่ลงตัวบนผืนผ้า กระดาษ หรือพื้นผิวอื่น ๆ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้สีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีอะคริลิค.

 4. ภาพถ่าย (Photography): การใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อสร้างภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกภาพในรูปแบบระบบความเข้มของแสงบนฟิล์มหรือเซ็นเซอร์ดิจิตัล.

 5. ศิลปะสมัยใหม่ (Contemporary Art): ศิลปะที่สร้างขึ้นในยุคปัจจุบัน มักเน้นการนำเสนอความคิดและความเร้าใจทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในสังคมขณะนี้.

 6. ภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphics): ศิลปะที่ใช้ภาพนิ่งและเคลื่อนไหวร่วมกันในการสร้างผลงานที่มีการเคลื่อนไหวและสื่อความหมายโดยใช้เทคนิคการแก้ไขภาพและการสร้างอนิเมชัน.

 7. การวาดที่ถ่ายจากธรรมชาติ (Landscape Drawing): การสร้างผลงานศิลปะที่เน้นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุมมองและรายละเอียดทางธรรมชาติมักถูกจับตามการวาด.

 8. การแสดง (Performance): การนำเสนอผลงานศิลปะอย่างสดใสและในรูปแบบที่เป็นการแสดงอย่างสดในหน้าผู้ชม การแสดงอาจมีการแสดงความรู้สึก การพิจารณา หรือการแสดงสมรรถนะทางศิลปะอื่น ๆ.

 9. การเรียกความรู้สึก (Impressionism): สไตล์ของการวาดที่เน้นการเลียนแบบและแสดงความรู้สึกและอารมณ์ของศิลปินต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน.

 10. ภาพถ่ายศิลปะ (Art Photography): การใช้ภาพถ่ายเพื่อสร้างผลงานศิลปะโดยใช้สื่อภาพถ่ายเป็นองค์ประกอบหลัก ภาพถ่ายศิลปะมักมีการปรับแต่งเพื่อสร้างสรรค์ความคิดและความสวยงามในภาพถ่าย

ศัพท์ทาง ทัศน ศิลป์ 21-30

คําศัพท์ทางทัศนศิลป์ 30 คํา

 1. การร้องเพลง (Singing): การร้องเพลงเป็นศิลปะการแสดงที่ใช้เสียงเพื่อสื่อความรู้สึกและความคิด นักร้องใช้เสียงสูงต่ำและการควบคุมอารมณ์เพื่อสร้างการบรรยายในเพลง.

 2. การออกแบบกราฟิก (Graphic Design): การออกแบบกราฟิกเป็นการสร้างสื่อที่ใช้รูปภาพและข้อความเพื่อสื่อสารข้อมูลหรือความคิด นักออกแบบกราฟิกใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางดีไซน์ในการสร้างผลงาน.

 3. การประกวด (Competition): การประกวดในวงการศิลปะเป็นโอกาสที่ศิลปินมีในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ การประกวดอาจเป็นการแข่งขันในการวาดภาพหรือการแสดงงานศิลปะอื่น ๆ.

 4. การเบรกโค (Bronze): การเบรกโคคือกระบวนการหล่อโลหะทองแดงหรือบรอนซ์เพื่อสร้างศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเบรกโคมีความสำคัญในการสร้างสถานแห่งศิลปะและสมบัติ.

 5. ภาพสีน้ำ (Watercolor): ภาพสีน้ำเป็นเทคนิคการวาดภาพที่ใช้สีน้ำเป็นสื่อ ภาพสีน้ำมักให้ความรู้สึกของความบรรยายและความอ่อนโยน.

 6. ศิลปะอานิสมิภาค (Asian Art): ศิลปะอานิสมิภาคเป็นศิลปะที่มีลักษณะและลักษณะพิเศษที่มาจากภูมิภาคแอเชีย ศิลปะอานิสมิภาคมีหลายแนวทางและสไตล์ที่แตกต่างกัน.

 7. รูปหลุด (Sculpture): รูปหลุดคือการสร้างรูปประทับให้กับวัสดุหรือโลหะเพื่อสร้างศิลปะสื่อสาร การสร้างรูปหลุดต้องใช้ทักษะในการแกะและเปรียบเทียบรูปที่สร้าง.

 8. การวาดภาพที่มีทิศทาง (Directional Drawing): การวาดภาพที่มีทิศทางเน้นการใช้เส้นทางและการจัดลำดับสิ่งของในภาพ การสร้างทิศทางให้กับผู้ชมให้เข้าใจความเรื่องราว.

 9. การศึกษาศิลปะ (Art Study): การศึกษาศิลปะเป็นกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและการวิเคราะห์ผลงานศิลปะเพื่อเข้าใจความหมายและวิธีการสร้างผลงาน.

 10. วิถีชีวิตศิลปิน (Artist Lifestyle): วิถีชีวิตศิลปินเป็นแบบ of การดำรงชีวิตของศิลปินที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างผลงานศิลปะ การส่งเสริมสร้างศิลปินและทัศนคติในการมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์

ศัพท์ทาง ทัศน ศิลป์ 31-40

คํา ศัพท์ ทัศน ศิลป์ 200 คำ

 1. ประติมากรรม (Abstract):

  • ประติมากรรมเป็นสไตล์ของศิลปะที่ไม่เน้นการเรขาคณิตหรือรูปร่างจริงตามธรรมชาติ แต่มีการใช้สี รูปแบบ และการจัดวางให้อยู่ในลักษณะที่น่าสนใจและน่ากำลังใจ.
  • ประติมากรรมทำให้ผู้ชมต้องมองและสรรเสริญความสมบูรณ์ในรูปแบบของความคิดและความรู้สึกของตนเอง.
 2. การสร้างงานศิลปะดิจิทัล (Digital Art):

  • การสร้างงานศิลปะดิจิทัลหมายถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่นคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทางศิลปะในกระบวนการสร้างผลงานศิลปะ.
  • การสร้างงานศิลปะดิจิทัลทำให้ศิลปินมีความเสรีในการแสดงออกและปรับแต่งผลงานโดยไม่มีข้อจำกัดจากสื่อทางธรรมชาติ.
 3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness):

  • ความเป็นเอกลักษณ์ในศิลปะหมายถึงความไม่เหมือนใครและมีลักษณะเฉพาะที่แยกตัวผลงานของศิลปินจากผลงานอื่น ๆ.
  • การเร่งรัดความเป็นเอกลักษณ์ช่วยให้ผลงานศิลปะมีความคิดสร้างสรรค์และน่าสนใจ.
 4. การทำงานกลุ่ม (Collaboration):

  • การทำงานกลุ่มในศิลปะหมายถึงการร่วมมือกับผู้อื่นในกระบวนการสร้างผลงานศิลปะ เพื่อสร้างผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลาย.
  • การทำงานกลุ่มช่วยให้ศิลปินสามารถแบ่งปันความคิดและความรู้สึก และมีโอกาสเรียนรู้จากผู้อื่น.
 5. การคัดเลือกผลงาน (Curation):

  • การคัดเลือกผลงานเป็นกระบวนการที่นักศิลปะหรือนักศิลปกรรมใช้เพื่อเลือกและนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพสูงให้กับผู้ชม.
  • การคัดเลือกผลงานเป็นส่วนสำคัญในการจัดนิทรรศการและนิทรรศการศิลปะ.
 6. ประสบการณ์ศิลปะ (Art Experience):

  • ประสบการณ์ศิลปะหมายถึงการมีโอกาสสัมผัสและรับรู้ผลงานศิลปะในบรรยากาศทางศิลปะ เช่น การเข้าชมนิทรรศการศิลปะ หรือการเรียนรู้จากศิลปิน.
  • ประสบการณ์ศิลปะช่วยให้ผู้ชมหรือนักเรียนได้รับความรู้สึกและความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับศิลปะและผลงานศิลปะ.
 7. ภาพวาดนิ่ง (Still Life):

  • ภาพวาดนิ่งเป็นการสร้างผลงานศิลปะที่描 จำลองวัตถุต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบนิ่ง เพื่อสร้างความสมบูรณ์และความสวยงามในรายละเอียดของวัตถุ.
  • การวาดภาพวาดนิ่งมีความท้าทายในการเรียนรู้เรื่องการใช้แสงและเงา การแสดงผลงานที่สมจริง และการสร้างความสมดุลในรูปภาพ.
 8. การสร้างอิง (Imitation):

  • การสร้างอิงหมายถึงการสร้างผลงานศิลปะโดยอิงตามผลงานอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว เพื่อศึกษาและเรียนรู้การใช้เทคนิคและสไตล์ของศิลปินอื่น.
  • การสร้างอิงช่วยให้ศิลปินมีโอกาสศึกษาและพัฒนาทักษะทางศิลปะของตนเอง.
 9. การปรับแต่ง (Editing):

  • การปรับแต่งในศิลปะคือกระบวนการแก้ไขหรือปรับปรุงผลงานศิลปะหลังจากสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เทคนิคแก้ไขหรือเพิ่มรายละเอียดเพื่อให้ผลงานดูดีขึ้น.
 10. การผสมสี (Color Mixing):

  • การผสมสีเป็นกระบวนการสร้างสีใหม่โดยการผสมสีพื้นฐานเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจเป็นสีพื้นฐานทางศิลปะหรือสีบนรูปภาพ.
  • การผสมสีเป็นทักษะสำคัญในการสร้างผลงานศิลปะและการใช้สีเพื่อสร้างอารมณ์และบรรยากาศในผลงาน

ศัพท์ทาง ทัศน ศิลป์ 41-50

ศัพท์ทางทัศนศิลป์ a-z

 1. ปัจจัยในการเลือกสี (Color Factors): การเลือกสีในผลงานศิลปะมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา เช่น อารมณ์และบรรยากาศที่ต้องการสร้างขึ้น, การเสนอความหมายหรือข้อคิด, และความสอดคล้องกับรายละเอียดอื่น ๆ ในผลงาน.

 2. การสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่ (Supporting Emerging Artists): การสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างอาชีพของศิลปินที่เริ่มต้นอยู่ในวงการศิลปะ นี้อาจเป็นการช่วยในเรื่องการโฆษณา การจัดนิทรรศการ หรือการให้ความสนับสนุนทางการเงิน.

 3. การสร้างภาพ (Visual Imagery): การสร้างภาพหมายถึงกระบวนการสร้างภาพในสามมิติที่ใช้รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อสร้างรูปแบบ ภาพรวม หรือความหมายในผลงานศิลปะ.

 4. การใช้วัสดุ (Material Usage): การเลือกและใช้วัสดุต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานศิลปะ วัสดุสามารถมีผลต่อลักษณะ สีสัน และลักษณะของผลงาน.

 5. การวาดแนวโค้ง (Curved Lines): การใช้เส้นแนวโค้งในผลงานศิลปะเพื่อสร้างความเรียบเนียน มันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความดึงดูดและการเคลื่อนไหวในผลงาน.

 6. การเปรียบเทียบ (Comparison): การเปรียบเทียบผลงานศิลปะที่แตกต่างกันเพื่อเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างในสไตล์ วิธีการ และความหมายของผลงาน.

 7. การวาดกับโทน (Tonal Drawing): การใช้ความแตกต่างในระดับสีสันและความเข้มของเทนชั่นสีในผลงานศิลปะเพื่อสร้างเนื้อหาและลักษณะทางภาพ.

 8. การเติมสี (Color Application): กระบวนการการเติมสีในผลงานศิลปะ สีสันสามารถใช้เพื่อสร้างความรู้สึก แสดงอารมณ์ หรือเน้นคุณลักษณะทางภาพ.

 9. การปลดปล่อยความคิด (Creative Expression): การสร้างผลงานศิลปะเป็นช่องทางในการปลดปล่อยความคิดและความรู้สึกของศิลปิน ผลงานศิลปะสามารถเป็นสื่อในการแสดงความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของศิลปิน.

 10. การแสดงผลงานศิลปะ (Art Presentation): กระบวนการการนำเสนอผลงานศิลปะให้กับสาธารณะ การนำเสนอสามารถทำได้ผ่านการจัดนิทรรศการ การแสดงออกอย่างมืออาชีพ หรือผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้ชมได้พบกับผลงานศิลปะและความคิดของศิลปิน